MARC VAN DRIEST

Marc van Driest studeerde in 2002 af aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. Hij behaalde een Master in zowel Architectuur als Bouwtechnologie. Na zijn studie ging hij werken voor het Delftse Fokkema Architecten. Als assistent-ontwerper was hij verantwoordelijk voor projecten zoals KPMG De Meern, BDO Camps Obers in Alphen en Unilever headquarters Rotterdam.

In 2003 ging Marc werken voor VVKH Architecten in Leiden. Hij werd als architect verantwoordelijk voor het aansprekende project The Wall (www.thewall.nu) langs de A2 bij Utrecht. In de loop van de tijd groeide zijn uit tot die van medewerkend architect. Als second man in command gaf hij leiding aan het ontwerp- en uitwerkingsproces tot en met de uitvoeringsfase. Marc werkte naast diverse studieopdrachten onder meer aan woningbouwprojecten, winkelcentra en diverse masterplan.

ORGANISATIE

MARC architects werkt in een netwerk met diverse specialisten. Dit zijn professionals op het gebied van ontwerp, visualisatie, bouwkostenbeheersing, draagconstructies en bouwfysica. Deze samenwerking heeft zich gedurende de jaren duurzaam ontwikkeld. Wij hechten veel waarde aan kennisuitwisseling en innovatie. Onze houding kenmerkt zich door een persoonlijke, open en dynamische benadering. Die approach is gepassioneerd en nuchter. De synergie tussen inventiviteit, techniek en creativiteit is onze drijfkracht. Onze oplossingen zijn vaak onconventioneel. De organisatie is flexibel en efficiƫnt. Functionaliteit en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel.

WERK

Onze opdrachtenportefeuille bevat ontwerpen in de sectoren woningbouw, renovatie, retail, de hotelbranche en utiliteitsbouw. Wij hebben ervaring in het particulier opdrachtgeverschap en het kleine schaalniveau. We zijn daarnaast goed bekend met grotere en complexe projecten en bouwprocessen. Ons ontwerpproces is gefaseerd georganiseerd en verloopt volgens de laatste richtlijnen van de STB 2014 (Standaardtaak beschrijving) en DNR 2011 (De Nieuwe Regeling). Wij treden voor opdrachtgevers naar buiten in alle stadia van het ontwerp- en bouwproces en communiceren met adviseurs en overheden en zijn bekend met hun rol. Wij begeleiden onze opdrachtgevers door het ontwerpproces vanaf de schetsfase tot en met de uitvoering. Wij zijn actief in het gehele land maar ook daarbuiten.

ONTWERP EN WERKWIJZE

Een ontwerp van MARC architects kan een gebouw behelzen of een deel van de stad, maar het kan ook een meubelstuk zijn. Ons ontwerpgebied is schaalloos. Onze ontwerpen zijn maatwerk. Voor onze samenwerking met particulieren en professionele opdrachtgevers ontwikkelden wij een plan van aanpak. Het gaat hierbij om drie belangrijke uitgangspunten. Als eerste stellen wij ons ten doel een helder en eenduidig -ruimtelijk- antwoord te geven op de vraagstelling. Dit doen we door meerdere modellen (varianten) te ontwerpen welke zich doorontwikkelen tot het ultieme model. Ten tweede gaat het ons om diversiteit en creativiteit in ontwerp, de details en materialen. Tenslotte wordt altijd gestreefd naar de synergie tussen esthetiek en techniek. Hierbij zijn maakbaarheid en financiƫle haalbaarheid bepalende sleutelwoorden.

Een goed ontwerp moet een vanzelfsprekende balans hebben tussen techniek, functie, kosten en esthetica. In de praktijk levert dit een ontwerp op dat zich voegt naar zijn omgeving of juist niet. Wij willen ontwerpen maken die beroeren en daarbij een doeltreffend antwoord zijn op het programma van eisen en flexibel zijn in gebruik. In het ontwerpproces heeft de architect een dubbelfunctie: hij is terughoudend waar gewenst en doortastend waar nodig. Altijd met kennis van zaken.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!