ONTWERP & MISSIE

Een ontwerp van MARC architects kan een gebouw zijn of een stuk stad. Maar ook een tuin of park, een detail of meubel. Alle ontwerpen zijn hoogwaardig, uniek, maatwerk en vakmanschap. Wij verlangen hiervoor vaak een extra stap van bouwers en makers. Maar ook de inzet en betrokkenheid van onze opdrachtgevers vinden we van groots belang. We trachten ons optimaal te verplaatsen in de behoeftes en uitgangspunten van de klant. Hoe kan het nóg beter of efficiënter, is een centrale vraag welke we in elk proces keer op keer stellen.

De integratie van alle bouwtechnische disciplines staat centraal in ons werk tegen de achtergrond van een heldere procescoördinatie. Waarin ook een voortdurende aansturing op projectkosten en planning een belangrijke rol speelt.

MARC architects maakt ontwerpen welke tegelijk een doeltreffend en onverwacht antwoord kunnen zijn op een wenselijk programma, vraagstuk of thema. Complex en/of eenvoudig. Flexibel in gebruik. Efficiënt en economisch in exploitatie. Dit zijn specifieke uitgangspunten voor de ontwerpopgave. In het ontwerpproces heeft de architect een dubbelfunctie; hij is terughoudend waar gewenst en doortastend waar nodig. Altijd met kennis van zaken.

Een goed ontwerp moet een vanzelfsprekende balans hebben tussen techniek, functie, kosten, duurzaamheid en pure esthetica. En daarnaast iets autonooms uitstralen of zelfs ontroeren. Dit levert een ontwerp op dat zich voegt naar zijn omgeving of juist niet.

WERKWIJZE

Wij treden voor opdrachtgevers op als een coördinerend adviseur in alle stadia van het ontwerp- en bouwtraject. We herkennen sleutelmomenten met bijhorende acties welke essentieel kunnen zijn om in resultaat en kwaliteit te excelleren. En zowel de klant als ons te ontzorgen.

We zijn daarnaast goed bekend met ieder z´n rol van de bouwplaats tot directietafel en begeleiden onze opdrachtgevers met passie en aandacht door het gehele proces. Dit doen we vanaf de eerste schetsfase tot en met de uitvoering en oplevering. Daarbij is het onze opvatting dat een goed gecoördineerde uitvoering minstens zo belangrijk is als een subliem ontwerp. Onze benadering is dus altijd integraal en holistisch.

MARC architects heeft voor particulieren en professionele opdrachtgevers een beproefd plan van aanpak ontwikkeld. Het gaat hierbij om drie belangrijke volgordelijke stappen.

1.

Als eerste worden de wensen (dromen!) en budgetten besproken en vastgelegd

2.

Op basis daarvan wordt vervolgens een prognose stichtings- (project-)kosten opgesteld

3.

Tenslotte wordt aangevangen met een gefaseerd ontwerpproces. Waarbij vrijheid en creativiteit van het allergrootste belang zijn. Echter wel volgens helder en dus vooraf gedefinieerde kaders waarbij maakbaarheid en financiële haalbaarheid bepalende sleutelwoorden zijn.

MARC VAN DRIEST

Marc is gespecialiseerd in ontwerp, bouwtechnologie en duurzaamheidsvraagstukken. Hij heeft geruime ervaring in het ontwikkel- en bouwproces door reeds jarenlang actief te zijn i de beroepspraktijk. De samenhang tussen kennis en ervaring is terug te zien in alle gerealiseerde ontwerpen. In onze gebouwen spelen uitgekiende details een completerende rol binnen een onderscheidende en duurzame architectuur. En daarbij zijn sterke installatieconcepten evenals een duurzame leefomgeving belangrijke uitgangspunten voor de ontwerpopgave.

Marc van Driest studeerde in 2002 af aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. Hij behaalde een Master in zowel Architectuur als Bouwtechnologie.

Na zijn studie ging hij werken voor het Delftse Fokkema Architecten. Als assistent-ontwerper was hij verantwoordelijk voor projecten zoals KPMG De Meern, BDO Camps Obers in Alphen en Unilever headquarters Rotterdam.

In 2003 ging Marc werken voor VVKH Architecten in Leiden. Hij werd als architect verantwoordelijk voor het aansprekende project The Wall langs de A2 bij Utrecht. In de loop van de tijd groeide zijn rol uit tot die van medewerkend architect. Als second man in command gaf hij leiding aan het ontwerp- en uitwerkingsproces tot en met de uitvoeringsfase. Marc werkte naast diverse studieopdrachten onder meer aan woningbouwprojecten, winkelcentra en diverse masterplannen.

KLANT & ORGANISATIE

Het portfolio van MARC architects bevat ontwerpen voor de sectoren woningbouw, retail, leisure & hotelbranche en utiliteitsbouw. Dit zijn zowel renovatie als nieuwbouw projecten. We zijn behalve specialist in het particulier opdrachtgeverschap en het kleine schaalniveau ook actief betrokken bij grotere en complexe projecten en bouwprocessen.

Het ontwerpproces is gefaseerd en verloopt volgens de laatste richtlijnen van de STB2014 (Standaardtaakbeschrijving). De samenwerking tussen klant en architect is vastgelegd in de DNR2011 (De Nieuwe Regeling). Alle fasen hebben een helder begin en einde. Wij nemen onze klanten hierin actief mee en geven tijdig richting aan de verwachtingen die we van elkaar hebben.

MARC architects werkt meestal in een samenwerkingsverband met diverse specialisten. Dit zijn professionals op het gebied van ontwerp, duurzaamheid, bouwkostenbeheersing, constructief ontwerp en bouwfysica. Daarnaast hebben we een grote betrokkenheid bij uitvoerende partijen. Deze samenwerking heeft zich gedurende de jaren duurzaam ontwikkeld. Wij hechten veel waarde aan kennisuitwisseling en innovatie.

Onze houding kenmerkt zich door een persoonlijke, open en dynamische benadering. Die approach is gepassioneerd en nuchter. De synergie tussen inventiviteit, techniek en creativiteit is onze drijfkracht. Onze oplossingen zijn vaak onconventioneel. De organisatie is flexibel en efficiënt. Functionaliteit en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!